Posted by admin

Szybka oraz profesjonalna wycena spółki
Szybka oraz profesjonalna wycena spółek gwarantowana jest przez firmę Cann Advisory. Prace zrobione są przez wykwalifikowanych ekspertów, trakujących zlecenia z zaangażowaniem. Klienci mogą spodziewać się, że wszystko będzie wykonane na wysokim poziomie. Specjaliści wyceniają: podmioty gospodarcze, wydzielone części firm, pakiety większościowe i mniejszościowe spółek, a też projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może odwoływać się do: mniejszych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm średnich i do większych zakładów pracy i spółek. Zawsze podczas działania takiej jak wycena spółki stosowane są metody adekwatne dla celów zleceniodawcy. Specjaliści w dodatku uwzględniają aktualną sytuację finansową spółki. Praktyka zawodowa ekspertów pozwala na wszechstronne podejście, jak i na to, żeby sprawdzać wyceny spółek przygotowane przez innych ekspertów. Do Cann Advisory można zgłaszać się, kiedy: ma mieć miejsce nabywanie lub wyprzedanie firmy, zaplanowana jest fuzja spółki, planuje się rozdział przedsiębiorstwa albo wieloaspektowe planowanie podatkowe. Kolejne przesłanki to: ma miejsce postępowanie na polu prawnym, ma miejsce emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, niezbędna jest ocena planowanych planów strategicznych, czy odgórny wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest wszechstronna i zawiera: wycenę nieruchomości i urządzeń. Dlatego pozwala na skuteczne zrealizowanie strategii firmy, bez jakiegokolwiek ryzyka. Cann Advisory to firma rekomendowana na rynku.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.